Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Byttorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Byttorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Byttorp 1289 20,3% 24,1% 17,0% 38,6% 2,6% 48,6% 51,4%   0,9%
Summa 1289 20,3% 24,1% 17,0% 38,6% 2,6% 48,6% 51,4% 0,9%

http://www.val.se