Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Norra Sjöbo Nordöstra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norra Sjöbo Nordöstra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Sjöbo Nordöstra 950 27,1% 31,3% 21,5% 20,2% 6,3% 51,2% 48,8%   3,1%
Summa 950 27,1% 31,3% 21,5% 20,2% 6,3% 51,2% 48,8% 3,1%

http://www.val.se