Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hestra-Byttorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hestra-Byttorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hestra-Byttorp 1182 16,8% 27,8% 23,2% 32,1% 5,1% 46,2% 53,8%   2,5%
Summa 1182 16,8% 27,8% 23,2% 32,1% 5,1% 46,2% 53,8% 2,5%

http://www.val.se