Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sandared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sandared

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sandared 1095 14,1% 27,2% 22,1% 36,6% 4,7% 46,0% 54,0%   1,8%
Summa 1095 14,1% 27,2% 22,1% 36,6% 4,7% 46,0% 54,0% 1,8%

http://www.val.se