Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Knalleland-Lundby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Knalleland-Lundby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Knalleland-Lundby 560 46,2% 19,5% 12,5% 21,8% 8,0% 47,3% 52,7%   1,2%
Summa 560 46,2% 19,5% 12,5% 21,8% 8,0% 47,3% 52,7% 1,2%

http://www.val.se