Val till kommunfullmäktige i Piteå - Ålder och kön - Piteå Södra Valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergsvikens 1 1013 16,4% 36,4% 23,7% 23,5% 7,9% 51,0% 49,0% 0,8%  
Bergsvikens 2 874 17,2% 41,9% 22,1% 18,9% 7,7% 50,1% 49,9% 1,5%  
Blåsmark 387 16,3% 35,1% 30,7% 17,8% 7,2% 52,5% 47,5% 1,3%  
Hemmingsmark 379 15,0% 28,0% 31,4% 25,6% 4,7% 52,2% 47,8% 1,1%  
Hortlax 1474 15,8% 35,6% 23,5% 25,1% 7,1% 50,0% 50,0% 0,7%  
Jävre 799 12,0% 27,4% 29,3% 31,3% 5,5% 51,3% 48,7% 1,3%  
Klubbgärdet 1246 23,7% 33,8% 26,8% 15,7% 8,8% 51,9% 48,1% 2,1%  
Lillpite 552 16,1% 31,9% 25,9% 26,1% 4,7% 53,6% 46,4% 1,6%  
Markbygden 293 8,5% 19,8% 34,8% 36,9% 4,1% 56,3% 43,7% 6,5%  
Munksunds Norra 928 21,1% 31,8% 23,5% 23,6% 7,5% 52,4% 47,6% 1,9%  
Munksunds Södra 1723 15,1% 30,5% 26,2% 28,2% 5,6% 49,0% 51,0% 1,3%  
Pitholm 1363 17,5% 32,2% 30,5% 19,7% 7,0% 50,3% 49,7% 2,1%  
Roknäs 627 15,8% 29,0% 21,7% 33,5% 6,1% 51,2% 48,8% 1,3%  
Sjulnäs 780 16,3% 37,4% 22,4% 23,8% 5,1% 52,1% 47,9% 1,4%  
Strömnäs 1129 17,7% 36,0% 21,9% 24,4% 5,8% 48,7% 51,3% 1,9%  
Svensbyn 747 17,3% 34,4% 28,9% 19,4% 6,6% 51,4% 48,6% 0,9%  
Piteå Södra Valkrets 14314 16,9% 33,4% 25,8% 23,9% 6,6% 50,9% 49,1% 1,5%

http://www.val.se