Val till kommunfullmäktige i Piteå - Ålder och kön - Roknäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Roknäs 627 15,8% 29,0% 21,7% 33,5% 6,1% 51,2% 48,8% 1,3%  
Summa 627 15,8% 29,0% 21,7% 33,5% 6,1% 51,2% 48,8% 1,3%

http://www.val.se