Val till kommunfullmäktige i Piteå - Ålder och kön - Munksunds Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Munksunds Norra 928 21,1% 31,8% 23,5% 23,6% 7,5% 52,4% 47,6% 1,9%  
Summa 928 21,1% 31,8% 23,5% 23,6% 7,5% 52,4% 47,6% 1,9%

http://www.val.se