Val till kommunfullmäktige i Piteå - Ålder och kön - Hortlax

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hortlax 1474 15,8% 35,6% 23,5% 25,1% 7,1% 50,0% 50,0% 0,7%  
Summa 1474 15,8% 35,6% 23,5% 25,1% 7,1% 50,0% 50,0% 0,7%

http://www.val.se