Val till kommunfullmäktige i Piteå - Ålder och kön - Hemmingsmark

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hemmingsmark 379 15,0% 28,0% 31,4% 25,6% 4,7% 52,2% 47,8% 1,1%  
Summa 379 15,0% 28,0% 31,4% 25,6% 4,7% 52,2% 47,8% 1,1%

http://www.val.se