Val till kommunfullmäktige i Piteå - Ålder och kön - Munksunds Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Munksunds Södra 1723 15,1% 30,5% 26,2% 28,2% 5,6% 49,0% 51,0% 1,3%  
Summa 1723 15,1% 30,5% 26,2% 28,2% 5,6% 49,0% 51,0% 1,3%

http://www.val.se