Val till kommunfullmäktige i Piteå - Ålder och kön - Sjulnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sjulnäs 780 16,3% 37,4% 22,4% 23,8% 5,1% 52,1% 47,9% 1,4%  
Summa 780 16,3% 37,4% 22,4% 23,8% 5,1% 52,1% 47,9% 1,4%

http://www.val.se