Val till kommunfullmäktige i Piteå - Ålder och kön - Klubbgärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Klubbgärdet 1246 23,7% 33,8% 26,8% 15,7% 8,8% 51,9% 48,1% 2,1%  
Summa 1246 23,7% 33,8% 26,8% 15,7% 8,8% 51,9% 48,1% 2,1%

http://www.val.se