Val till kommunfullmäktige i Piteå - Ålder och kön - Bergsvikens 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergsvikens 1 1013 16,4% 36,4% 23,7% 23,5% 7,9% 51,0% 49,0% 0,8%  
Summa 1013 16,4% 36,4% 23,7% 23,5% 7,9% 51,0% 49,0% 0,8%

http://www.val.se