Val till kommunfullmäktige i Kävlinge - Ålder och kön - Kävlinge Öster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kävlinge Öster 1587 22,2% 35,0% 18,8% 23,9% 6,8% 49,0% 51,0% 4,0%  
Summa 1587 22,2% 35,0% 18,8% 23,9% 6,8% 49,0% 51,0% 4,0%

http://www.val.se