Val till kommunfullmäktige i Kävlinge - Ålder och kön - Löddeköpinge Öster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Löddeköpinge Öster 1445 16,9% 44,9% 17,5% 20,7% 4,4% 48,8% 51,2% 3,7%  
Summa 1445 16,9% 44,9% 17,5% 20,7% 4,4% 48,8% 51,2% 3,7%

http://www.val.se