Val till kommunfullmäktige i Kävlinge - Ålder och kön - Kävlinge Väster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kävlinge Väster 1056 13,8% 33,2% 21,3% 31,6% 5,5% 47,3% 52,7% 4,4%  
Summa 1056 13,8% 33,2% 21,3% 31,6% 5,5% 47,3% 52,7% 4,4%

http://www.val.se