Val till kommunfullmäktige i Kävlinge - Ålder och kön - Korsbacka / Arvidsborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Korsbacka / Arvidsborg 1245 27,7% 39,4% 18,5% 14,4% 7,4% 50,5% 49,5% 8,9%  
Summa 1245 27,7% 39,4% 18,5% 14,4% 7,4% 50,5% 49,5% 8,9%

http://www.val.se