Val till kommunfullmäktige i Kävlinge - Ålder och kön - Hofterup

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hofterup 1721 12,3% 40,3% 23,6% 23,8% 5,8% 51,4% 48,6% 4,5%  
Summa 1721 12,3% 40,3% 23,6% 23,8% 5,8% 51,4% 48,6% 4,5%

http://www.val.se