Val till kommunfullmäktige i Kävlinge - Ålder och kön - Lackalänga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lackalänga 1033 14,0% 43,6% 21,5% 20,9% 7,6% 50,4% 49,6% 3,1%  
Summa 1033 14,0% 43,6% 21,5% 20,9% 7,6% 50,4% 49,6% 3,1%

http://www.val.se