Val till kommunfullmäktige i Kävlinge - Ålder och kön - Furulund Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Furulund Centrum 1227 17,8% 37,9% 19,7% 24,5% 4,6% 50,2% 49,8% 5,6%  
Summa 1227 17,8% 37,9% 19,7% 24,5% 4,6% 50,2% 49,8% 5,6%

http://www.val.se