Val till kommunfullmäktige i Kävlinge - Ålder och kön - Kävlinge Söder

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kävlinge Söder 1159 16,0% 24,4% 18,0% 41,6% 4,4% 46,2% 53,8% 4,7%  
Summa 1159 16,0% 24,4% 18,0% 41,6% 4,4% 46,2% 53,8% 4,7%

http://www.val.se