Val till kommunfullmäktige i Kävlinge - Ålder och kön - Löddeköpinge Väster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Löddeköpinge Väster 1853 11,5% 43,2% 24,7% 20,6% 5,3% 50,9% 49,1% 2,2%  
Summa 1853 11,5% 43,2% 24,7% 20,6% 5,3% 50,9% 49,1% 2,2%

http://www.val.se