Val till kommunfullmäktige i Halmstad - Ålder och kön - Nyatorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nyatorp 1494 33,7% 29,5% 20,7% 16,1% 7,6% 49,6% 50,4% 3,7%  
Summa 1494 33,7% 29,5% 20,7% 16,1% 7,6% 49,6% 50,4% 3,7%

http://www.val.se