Val till kommunfullmäktige i Halmstad - Ålder och kön - Vallås norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vallås norra 1676 12,5% 23,3% 22,3% 41,9% 5,2% 45,6% 54,4% 2,4%  
Summa 1676 12,5% 23,3% 22,3% 41,9% 5,2% 45,6% 54,4% 2,4%

http://www.val.se