Val till kommunfullmäktige i Halmstad - Ålder och kön - Furet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Furet 1313 17,4% 32,7% 24,1% 25,7% 5,9% 47,4% 52,6% 2,8%  
Summa 1313 17,4% 32,7% 24,1% 25,7% 5,9% 47,4% 52,6% 2,8%

http://www.val.se