Val till kommunfullmäktige i Halmstad - Ålder och kön - Vallås östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vallås östra 1525 16,5% 26,4% 23,7% 33,4% 6,6% 50,1% 49,9% 3,9%  
Summa 1525 16,5% 26,4% 23,7% 33,4% 6,6% 50,1% 49,9% 3,9%

http://www.val.se