Val till kommunfullmäktige i Halmstad - Ålder och kön - Centrum östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum östra 1518 34,5% 21,1% 14,4% 30,0% 7,4% 44,9% 55,1% 4,0%  
Summa 1518 34,5% 21,1% 14,4% 30,0% 7,4% 44,9% 55,1% 4,0%

http://www.val.se