Val till kommunfullmäktige i Halmstad - Ålder och kön - Brogård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brogård 1310 15,7% 36,6% 23,1% 24,7% 6,3% 49,0% 51,0% 2,1%  
Summa 1310 15,7% 36,6% 23,1% 24,7% 6,3% 49,0% 51,0% 2,1%

http://www.val.se