Val till kommunfullmäktige i Halmstad - Ålder och kön - Linehed

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Linehed 1759 36,7% 26,1% 19,2% 18,0% 6,9% 48,7% 51,3% 5,7%  
Summa 1759 36,7% 26,1% 19,2% 18,0% 6,9% 48,7% 51,3% 5,7%

http://www.val.se