Val till riksdagen - Ålder och kön - Åtvidaberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björsäter-Yxnerum 711 13,1% 33,3% 25,6% 28,0% 6,8% 51,8% 48,2%   0,6%
Djurgården 1100 14,5% 20,7% 22,6% 42,2% 5,8% 47,5% 52,5%   0,6%
Edberga 1173 16,3% 24,3% 21,4% 38,0% 6,8% 48,4% 51,6%   1,6%
Eksätter 1283 20,9% 28,4% 22,8% 27,8% 7,2% 52,6% 47,4%   1,1%
Grebo-Värna 1260 14,4% 39,6% 25,9% 20,2% 6,7% 50,2% 49,8%   1,0%
Gärdserum 547 12,8% 23,9% 31,3% 32,0% 6,4% 53,4% 46,6%   0,4%
Hannäs 398 14,8% 22,6% 32,7% 29,9% 5,5% 54,3% 45,7%   1,3%
Nygård 1209 14,6% 24,9% 21,3% 39,2% 6,0% 49,7% 50,3%   0,7%
Villahagen 1399 14,6% 33,8% 26,2% 25,4% 6,9% 49,5% 50,5%   2,4%
Åtvidabergs Kommun 9080 15,4% 28,7% 24,5% 31,3% 6,6% 50,3% 49,7% 1,2%

http://www.val.se