Val till riksdagen - Ålder och kön - Grebo-Värna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grebo-Värna 1260 14,4% 39,6% 25,9% 20,2% 6,7% 50,2% 49,8%   1,0%
Summa 1260 14,4% 39,6% 25,9% 20,2% 6,7% 50,2% 49,8% 1,0%

http://www.val.se