Val till riksdagen - Ålder och kön - Djurgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Djurgården 1100 14,5% 20,7% 22,6% 42,2% 5,8% 47,5% 52,5%   0,6%
Summa 1100 14,5% 20,7% 22,6% 42,2% 5,8% 47,5% 52,5% 0,6%

http://www.val.se