Val till riksdagen - Ålder och kön - Edberga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Edberga 1173 16,3% 24,3% 21,4% 38,0% 6,8% 48,4% 51,6%   1,6%
Summa 1173 16,3% 24,3% 21,4% 38,0% 6,8% 48,4% 51,6% 1,6%

http://www.val.se