Val till riksdagen - Ålder och kön - Björsäter-Yxnerum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björsäter-Yxnerum 711 13,1% 33,3% 25,6% 28,0% 6,8% 51,8% 48,2%   0,6%
Summa 711 13,1% 33,3% 25,6% 28,0% 6,8% 51,8% 48,2% 0,6%

http://www.val.se