Val till riksdagen - Ålder och kön - Hannäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hannäs 398 14,8% 22,6% 32,7% 29,9% 5,5% 54,3% 45,7%   1,3%
Summa 398 14,8% 22,6% 32,7% 29,9% 5,5% 54,3% 45,7% 1,3%

http://www.val.se