Val till riksdagen - Ålder och kön - Eksätter

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eksätter 1283 20,9% 28,4% 22,8% 27,8% 7,2% 52,6% 47,4%   1,1%
Summa 1283 20,9% 28,4% 22,8% 27,8% 7,2% 52,6% 47,4% 1,1%

http://www.val.se