Val till riksdagen - Ålder och kön - Villahagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Villahagen 1399 14,6% 33,8% 26,2% 25,4% 6,9% 49,5% 50,5%   2,4%
Summa 1399 14,6% 33,8% 26,2% 25,4% 6,9% 49,5% 50,5% 2,4%

http://www.val.se