Val till riksdagen - Ålder och kön - Nygård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nygård 1209 14,6% 24,9% 21,3% 39,2% 6,0% 49,7% 50,3%   0,7%
Summa 1209 14,6% 24,9% 21,3% 39,2% 6,0% 49,7% 50,3% 0,7%

http://www.val.se