Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Kalix

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Kalix

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gammelgården-Morjärv 1134 9,8% 20,5% 32,3% 37,5% 3,5% 54,9% 45,1%   1,2%
Innanbäcken 1446 15,4% 28,4% 28,6% 27,7% 5,0% 52,4% 47,6%   0,6%
Kalix C 1625 15,3% 18,4% 20,1% 46,2% 4,2% 44,4% 55,6%   1,4%
Kalix V 1396 16,3% 24,6% 22,8% 36,2% 5,3% 46,1% 53,9%   0,7%
Näsbyn 1512 15,4% 28,2% 23,7% 32,7% 4,3% 50,9% 49,1%   1,5%
Risön 1091 15,0% 22,1% 30,9% 32,0% 4,8% 54,2% 45,8%   0,9%
Sangis 985 12,1% 23,8% 27,5% 36,6% 4,2% 54,7% 45,3%   1,0%
Stenbäcken 1296 14,7% 33,3% 23,0% 29,1% 4,9% 51,9% 48,1%   1,2%
Töre 1127 15,8% 22,1% 26,3% 35,8% 5,1% 54,2% 45,8%   1,2%
Ytterbyn 1153 14,2% 23,9% 28,3% 33,7% 4,9% 52,4% 47,6%   1,0%
Kalix 12765 14,6% 24,6% 25,9% 34,9% 4,6% 51,2% 48,8% 1,1%

http://www.val.se