Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Töre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Töre

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Töre 1127 15,8% 22,1% 26,3% 35,8% 5,1% 54,2% 45,8%   1,2%
Summa 1127 15,8% 22,1% 26,3% 35,8% 5,1% 54,2% 45,8% 1,2%

http://www.val.se