Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Gammelgården-Morjärv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gammelgården-Morjärv

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gammelgården-Morjärv 1134 9,8% 20,5% 32,3% 37,5% 3,5% 54,9% 45,1%   1,2%
Summa 1134 9,8% 20,5% 32,3% 37,5% 3,5% 54,9% 45,1% 1,2%

http://www.val.se