Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Innanbäcken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Innanbäcken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Innanbäcken 1446 15,4% 28,4% 28,6% 27,7% 5,0% 52,4% 47,6%   0,6%
Summa 1446 15,4% 28,4% 28,6% 27,7% 5,0% 52,4% 47,6% 0,6%

http://www.val.se