Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sangis

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sangis

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sangis 985 12,1% 23,8% 27,5% 36,6% 4,2% 54,7% 45,3%   1,0%
Summa 985 12,1% 23,8% 27,5% 36,6% 4,2% 54,7% 45,3% 1,0%

http://www.val.se