Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Stenbäcken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Stenbäcken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stenbäcken 1296 14,7% 33,3% 23,0% 29,1% 4,9% 51,9% 48,1%   1,2%
Summa 1296 14,7% 33,3% 23,0% 29,1% 4,9% 51,9% 48,1% 1,2%

http://www.val.se