Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Kalix V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kalix V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kalix V 1396 16,3% 24,6% 22,8% 36,2% 5,3% 46,1% 53,9%   0,7%
Summa 1396 16,3% 24,6% 22,8% 36,2% 5,3% 46,1% 53,9% 0,7%

http://www.val.se