Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Ytterbyn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ytterbyn

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ytterbyn 1153 14,2% 23,9% 28,3% 33,7% 4,9% 52,4% 47,6%   1,0%
Summa 1153 14,2% 23,9% 28,3% 33,7% 4,9% 52,4% 47,6% 1,0%

http://www.val.se