Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Risön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Risön

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Risön 1091 15,0% 22,1% 30,9% 32,0% 4,8% 54,2% 45,8%   0,9%
Summa 1091 15,0% 22,1% 30,9% 32,0% 4,8% 54,2% 45,8% 0,9%

http://www.val.se