Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Näsbyn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Näsbyn

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Näsbyn 1512 15,4% 28,2% 23,7% 32,7% 4,3% 50,9% 49,1%   1,5%
Summa 1512 15,4% 28,2% 23,7% 32,7% 4,3% 50,9% 49,1% 1,5%

http://www.val.se