Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Kalix C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kalix C

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kalix C 1625 15,3% 18,4% 20,1% 46,2% 4,2% 44,4% 55,6%   1,4%
Summa 1625 15,3% 18,4% 20,1% 46,2% 4,2% 44,4% 55,6% 1,4%

http://www.val.se